Refleksive fortællinger

Jeg søger at udvide de refleksive processer, og det gør jeg ofte gennem fortællingen, både den visuelle, den mundtlige og den skriftlige.

Gennem samtaler og arbejdsprocesesser støtter jeg på den måde op om det legale i at italesætte tabubelagte og svære temaer i livet.

Sådanne refleksioner og bevidst forståelse af livssituationer skaber ofte genkendelighed hos andre, og den genkendelighed minimerer følelsen af alenehed. Når ikke vi er alene, har vi lettere ved at rumme det smertelige; så kan vi bære det sammen – og måske flytte os sammen – og det giver tro, håb og power for eventuel forandring.